Slovníček pojmů

Aby byl Váš výběr kola správný, je důležité zaměřit se na několik technických parametrů. Více zjistíte v jednotlivých podkategoriích, kde najdete jak slovníček pojmů a odpovědi na nejčastější otázky, ale i možnost položit Váš vlastní dotaz.

Slovníček pojmů

Nabízíme Vám přehled technických kritérií, která jsou důležitá pro vhodný výběr kola nebo kladky. I s touto částí výběru kola kritérii Vám kdykoliv rádi pomůžeme a poradíme.

Přehled technických kritérií
Nosnost


Každé kolo má svou stanovenou maximální nosnost. Pro stanovení nosnosti kol upevněných na vozíku nebo jiném dopravním prostředku je nutno zohlednit situace, kdy se vozík se 4 koly, např. vlivem nerovné plochy, ocitne jen na 3 kolech. Počítejte proto s rezervou při nosnosti. Doporučujeme Vám hmotnost samotného vozíku + hmotnost nákladu vydělit třemi. Tak získáte potřebnou nosnost jednoho kola pro vozík, na který je třeba upevnit 4 kola.Druh běhounu


Při výběru kola nebo kladky je druh běhounu velmi důležitý. Kladka by měla být vybírána s ohledem na nosnost, jejímu využití a k podmínkám v nichž bude s kladkou manipulováno.

Druhy běhounu:

  • Polyamid
  • Pryž standard
  • Pryž elastik
  • Topthane®

Na některých citlivých pojezdových plochách se může častým používáním černého pryžového běhounu objevit zabarvení pojezdové plochy. Použitím šedé pryže, Topthane® a Polyamidu se zabarvení pojezdové plochy vyvarujete.

Kvalita a rozměry vybíraného kola jsou ovlivněny přirozenými vlastnostmi pojezdové plochy. Například pro nerovnou plochu je vhodné vybrat kolo s velkým průměrem a s elastickými běhouny.Ložiska


Na výběr ložisek má největší vliv frekvence používání kol a kladek a rychlost vyvinutá při manipulaci.

  • Kluzné ložisko - jednoduché, bezobslužné ložisko, odolné vůči nárazům, vhodné pro vlhké prostředí, nízké provozní rychlosti
  • Válečkové ložisko - robustní, odolné, bezobslužné ložisko s malým třením, odolné vůči nárazům, nízké provozní rychlosti
  • Radiální kuličkové ložisko - ložisko pro vyšší zatížení i rychlost, snadný chod


Zatížení kola / běhounu


Nosnosti uvedené v katalogu splňují požadavky EN 12527 – 12533 a DIN 7845. Jsou platné pro rychlost 4 km/hod a pro jízdu na hladkém povrchu. Okolní teplota by se měla pohybovat od 10°C do 30°C.Odpor při rozjezdu a valivý odpor


Odpor při rozjezdu a valivý odpor jsou rozhodující při vzniku síly potřebné k pohybu vozu. Odpor se odvíjí od běhounu, povrchu a zatížení.

Hodnoty odporu kola o průměru 200 mm za předpokladu hladkého povrchu jsou:

  Polyamid Pryž - standard Pryž – elastik TOPTHANE®
Odpor při rozjezdu (v %)
Valivý odpor (v %)
1,4
0,6
4,6
3,4
1,4
0,9
1,4
0,7Odpružení


Odpružení vypovídá o míře pružnosti kola. Míra pružnosti označuje a charakterizuje komfort jízdy. Je udávána parametry průřezu kola a tvrdosti materiálu daného běhounu. Schéma odpružení se ubírá sestupným a nikoliv lineárním směrem.

Hodnoty odpružení kola (kolo o průměru 200 mm) na hladké tvrdé ploše činí:

  Polyamid Pryž - standard Pryž – elastik TOPTHANE®
Zatížení (kg)
Odpružení (mm)
550
0,6
205
4,5
400
5,0
700
1,3Tlak na plochu


V závislosti na tlaku vyvíjeném na dané kolo se určuje míra kontaktu kola s podložkou. Zatížení rozděleno plochou dotyku udává statický tlak, kterým kolo působí na plochu.

Hodnoty tlaku kola o průměru 200 mm na podložku při rovném hladkém povrchu činí:

  Polyamid Pryž - standard Pryž – elastik TOPTHANE®
Zatížení (kg)
Tlak na plochu (N/mm2)
550
50,3
205
1,5
400
1,4
700
8,7Stlačení


Po několikerém zatížení se mohou na běhounu objevit plošiny; také zvané tlaková deformace. Tlaková deformace je funkce materiálu běhounu, zatížení, odpružení teploty a času. Tyto plošiny jsou reversního charakteru, což znamená, že po uvedení kola do pohybu se ztratí a běhoun se po krátké provozní době navrátí ke svému původnímu (oblému) tvaru.Kontaktní zabarvení


Na některých citlivých pojezdových plochách se může častým používáním černého pryžového běhounu objevit zabarvení pojezdové plochy. Použitím šedé pryže, Topthane® a Polyamidu se zabarvení pojezdové plochy vyvarujete.Zbarvení pneumatik


Černá pryž své zbarvení za normálních podmínek nemění. Vulkollanové běhouny mohou vlivem světla své zbarvení změnit.
U materiálu Polyamid a Topthane® může dojít ke změně barvy při styku s kapalinami obsahující barvivo. Mezi takové kapaliny patří džus, káva, čaj apod.Elektrické vlastnosti


Běhouny jakožto elektrický nevodič mají elektrický odpor 109 – 1012 ohmů. Na nevodivých plochách může vzniknout elektrostatický náboj. V takovém případě by kolo nemělo být používáno v rizikovém prostředí. K těmto účelům vyrábíme na vyžádání speciální kola s běhounem z antistatického materiálu.Tepelné schopnosti


V tabulkách udávané hodnoty jsou platné pro teplotu do +30°C. Se zřetelem na redukci nosnosti kola může být použita pneumatika do +80°C. Na krátký časový úsek lze použít kola v prostředí, kde teplota přesahuje +100°C bez výrazného negativního vlivu na kvalitu běhounu. Všechna kola mohou být používána do teploty -5°C. Při delších časových úsecích, během nichž je kolo v klidu, se zvětšuje tlaková deformace. Tento jev je umocněn i vysokými nebo nízkými teplotami.Koeficienty tření


Koeficienty tření µ jsou důležité pro hnací a bržděná kola. Koeficient tření záleží na druhu povrchu, vlhkosti, prašnosti, mazivu, dotykovém povrchu a na materiálu běhounu.
V praxi se ukázalo, že koeficienty tření se mění v závislosti na změnách parametrů. Tak může například pneumatika Topthane® třít valivou ocelovou plochu nebo nerovnou betonovou plochu čistou nebo hladkou. Tvarování běhounu není nezbytně nutné, ale stává se výhodou při pohybu na měkké nebo znečištěné pojezdové ploše. Přibližné koeficienty tření µ jsou:

Povrch Pryž - elastik TOPTHANE®
Suchý beton 1,0 0,6
Mokrý beton 0,6 0,4
Suchý asfalt 0,5 0,4
Mokrý asfalt 0,3 0,2 – 0,3
Suchá ocel 0,7 0,2 – 0,4
Mokrá ocel 0,3 0,1 – 0,2
Mastný/zledovatělý 0,1 – 0,2 < 0,1Vlivy počasí


Topthane®, Polyamid a zrovna tak běhouny vyrobené z pevné pryže jsou vysoce odolné proti klimatickým vlivům (ozónu). Rovněž celopryžové běhouny opracované ochrannými prostředky proti stárnutí jsou dostatečně odolné proti většině vlivům (průmyslové, horské, mořské prostředí)Chemická odolnost


Chemická odolnost běhounu záleží na teplotě, četnosti a délce kontaktu s daným chemickým prostředkem. Krátkodobé kontakty s chemickým prostředkem vliv na kvalitu výrobku nemají. Běhouny z pevné pryže jsou dobře odolné proti vlivům vody, ředěným barvám a kyselinám. Topthane® má dobrou chemickou odolnost vůči mazivům, oleji, alifatickým uhlovodíkům a rozpouštědlům. Tento materiál však neodolává vlivu horké vody, páry, některých kyselin a zásad. Na vyžádání je k dispozici přehled chemické odolnosti materiálů testované přibližně u 200 chemických prostředků.Skladování


Kola by měla být skladována v suchu, chladnu a chráněna před přímým slunečním světlem. Doba skladování by neměla přesáhnout 2 roky ačkoliv polyamidová kola nepodléhají při přiměřené délce skladování žádnému časovému omezení.Podmínky pro použití


Kvalita a rozměry vybíraného kola jsou ovlivněny přirozenými vlastnostmi pojezdové plochy. Například pro nerovnou plochu je vhodné vybrat kolo s velkým průměrem a s elastickými běhouny.